Y-hoc

Louis Pasteur là ai? Từ nhà bác học đến vĩ nhân của nhân loại

  Louis Pasteur là một vĩ nhân của nhân loại, nhà bác học với 4 phát minh ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, cuộc đời của ông ẩn ch...

Tiểu sử Robert Liston - 2 phút 30 giây hoàn thành ca phẫu thuật

 Robert Liston là một bác sĩ người Scotland nổi tiếng với phong cách phẫu thuật “nhanh như chớp”. Ngoài ra, ông đã có những đóng góp quan tr...

Tiểu sử Edward Jenner - Khám phá vaccine phòng bệnh đậu mùa

 Edward Jenner là vị bác sĩ đáng kính đã khám phá loại vaccine đầu tiên trên thế giới - vaccine đậu mùa. Thành tựu của ông đã thay đổi cả ng...

John Hunter - Một bác sĩ phẫu thuật xuất chúng

John Hunter là một bác sĩ giải phẫu tài năng, nhà nghiên cứu thực nghiệm xuất sắc. Giới thiệu cuộc đời và những cống hiến của ông đối với y ...

TrendingMore