So sánh phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học - Lịch sử

Nguyễn Minh Khánh
tháng 12 22, 2023
Last Updated

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đôi khi chưa phân biệt rõ giữa phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học. Dưới đây, chúng ta sẽ so sánh 2 phương pháp này và lịch sử hình thành chúng. 

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

Các nhà nghiên cứu áp dụng các phương pháp hệ thống để tiến hành nghiên cứu. Họ cần xác định chủ đề nghiên cứu để thiết lập một hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn. Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu bao gồm tất cả các kỹ thuật, chiến lược và công cụ được sử dụng bởi một nhà nghiên cứu để hoàn thành thí nghiệm và tìm ra giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

So sánh phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học


Phương pháp nghiên cứu là một quá trình có hệ thống và có tổ chức để tìm kiếm kiến thức mới. Nó bao gồm nhiều bước khác nhau, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận.

Phương pháp luận là một phương pháp hệ thống và lý thuyết để thu thập và đánh giá dữ liệu trong suốt quá trình nghiên cứu. Nó cho phép các nhà nghiên cứu xác minh tính chặt chẽ của một nghiên cứu để có được thông tin mới. Mục đích của phương pháp luận là chứng minh tính đáng tin cậy, hiệu quả và độ tin cậy của một phương pháp nghiên cứu được chọn.

So sánh phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận Phương pháp nghiên cứu khoa học
Là một phương pháp hệ thống và lý thuyết Là một phương pháp hệ thống và lý thuyết
Được sử dụng để thu thập và đánh giá dữ liệu Được sử dụng để tiến hành thí nghiệm và tìm ra giải pháp cho vấn đề nghiên cứu
Cho phép xác minh tính chặt chẽ của một nghiên cứu Chứng minh tính đáng tin cậy, hiệu quả và độ tin cậy của một phương pháp nghiên cứu được chọn
Đảm bảo tính khách quan và khoa học của nghiên cứu Cung cấp các kỹ thuật và công cụ để hoàn thành thí nghiệm
Giúp xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu Hỗ trợ trong việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề nghiên cứu

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Phương pháp luận giúp xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu, đảm bảo tính khách quan và khoa học của nghiên cứu, cũng như đảm bảo tính chặt chẽ của nghiên cứu. Trong khi đó, phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp các kỹ thuật và công cụ để hoàn thành thí nghiệm và tìm ra giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. Hai phương pháp này cùng nhau tạo nên một cơ sở hệ thống cho quá trình nghiên cứu.

Lịch sử phát triển của phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học đã được phát triển từ rất lâu trong lịch sử của con người. Từ khi con người bắt đầu quan tâm đến thế giới xung quanh, chúng ta đã áp dụng các phương pháp khác nhau để tìm hiểu và giải thích những điều kỳ diệu trong tự nhiên. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp hệ thống và lý thuyết vào nghiên cứu khoa học chỉ bắt đầu từ thời kỳ Khai sáng (thế kỷ 17 - 18).

Trước đó, các nhà khoa học thường dựa vào kinh nghiệm cá nhân và quan sát để đưa ra các giả thuyết và giải thích. Tuy nhiên, trong thời kỳ Khai sáng, các nhà khoa học bắt đầu áp dụng phương pháp thực nghiệm và lý thuyết để nghiên cứu và giải thích hiện tượng tự nhiên. Các nhà khoa học như Galileo, Newton và Descartes đã đưa ra các phương pháp hệ thống và lý thuyết để nghiên cứu về vật lý, toán học và triết học.

Từ đó, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học đã được phát triển và hoàn thiện theo từng giai đoạn. Trong thế kỷ 19, Charles Darwin đã đưa ra lý thuyết tiến hóa và áp dụng phương pháp quan sát và phân tích để chứng minh lý thuyết của mình. Đây là một bước tiến lớn trong việc áp dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực khác nhau.

Đến thế kỷ 20, với sự phát triển của công nghệ và khoa học, các phương pháp nghiên cứu đã được đa dạng hóa và phát triển mạnh mẽ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê, mô hình hóa và mô phỏng để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phức tạp. Đồng thời, các phương pháp luận cũng được cải tiến và áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hướng dẫn cách làm phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học

Để áp dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học vào nghiên cứu của mình, các nhà nghiên cứu cần tuân theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu cần xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu. Mục tiêu của nghiên cứu là gì? Nghiên cứu sẽ tập trung vào vấn đề gì? Phạm vi của nghiên cứu sẽ bao gồm những gì? Các câu hỏi này sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định rõ ràng mục đích và phạm vi của nghiên cứu, từ đó có thể chọn phương pháp và phương pháp nghiên cứu phù hợp.

Bước 2: Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

Sau khi xác định mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp. Có nhiều loại phương pháp nghiên cứu khác nhau, bao gồm phương pháp thực nghiệm, phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, v.v. Các nhà nghiên cứu cần tìm hiểu kỹ về từng phương pháp để có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu.

Bước 3: Thu thập dữ liệu

Sau khi đã chọn được phương pháp nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cần thu thập dữ liệu để tiến hành nghiên cứu. Dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các tài liệu, cuộc khảo sát, phỏng vấn, thí nghiệm, v.v. Các nhà nghiên cứu cần đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập được để có thể sử dụng trong quá trình phân tích và đánh giá.

Bước 4: Áp dụng phương pháp luận

Sau khi đã thu thập đủ dữ liệu, các nhà nghiên cứu cần áp dụng phương pháp luận để phân tích và đánh giá dữ liệu. Phương pháp luận sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác minh tính chặt chẽ và đáng tin cậy của nghiên cứu, từ đó đưa ra kết luận và giải thích cho vấn đề nghiên cứu.

Bước 5: Đưa ra kết luận và đề xuất

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu cần đưa ra kết luận và đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu. Kết luận sẽ tổng hợp lại các kết quả đã đạt được và giải thích ý nghĩa của nghiên cứu. Đề xuất sẽ gợi ý các hướng đi tiếp theo hoặc các nghiên cứu liên quan đến vấn đề đã nghiên cứu.

>> Xem bài học tiếp theo vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông.

Kết luận

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Hai phương pháp này cùng nhau tạo nên một cơ sở hệ thống cho quá trình nghiên cứu và giúp các nhà nghiên cứu có được kết quả chính xác và đáng tin cậy. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về 2 phương pháp này và hẹn gặp lại bạn trong các bài viết tiếp theo.

TrendingTrang chủ