So sánh chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm - Phương pháp luận

Nguyễn Minh Khánh
tháng 12 07, 2023
Last Updated

 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là hai trong những trường phái triết học cổ điển quan trọng nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh sự khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.

So sánh chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy tâm lịch sử

Trước khi đi vào chi tiết về sự khác biệt giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, chúng ta cần hiểu rõ về hai khái niệm "lịch sử" ở đây. Lịch sử trong trường phái triết học không chỉ đơn thuần là quá khứ, mà còn bao gồm cả hiện tại và tương lai. Lịch sử ở đây được hiểu là quá trình phát triển của thế giới và con người.

So sánh chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm


Chủ nghĩa duy vật lịch sử (historical materialism) là một trường phái triết học do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập. Theo chủ nghĩa duy vật lịch sử, bản chất của thế giới là vật chất, và sự phát triển của xã hội được quyết định bởi sự phát triển của các lực lượng sản xuất vật chất. Tức là, sự tiến bộ của xã hội phụ thuộc vào khả năng sản xuất của nó. Chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng cho rằng tầng lớp và cuộc cách mạng là hai yếu tố quan trọng trong sự phát triển của xã hội.

Trong khi đó, chủ nghĩa duy tâm lịch sử (historical idealism) là một trường phái triết học do Georg Wilhelm Friedrich Hegel sáng lập. Theo chủ nghĩa duy tâm lịch sử, ý thức và tư tưởng của con người là yếu tố quyết định trong sự phát triển của xã hội. Tức là, ý thức và tư tưởng của con người được coi là lực lượng chủ đạo trong việc thay đổi xã hội.

Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm có những điểm khác biệt cơ bản về quan điểm về bản chất của thế giới. Chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất là bản chất của thế giới, tức là mọi thứ trong thế giới đều được tạo thành từ các hạt vật chất và tuân theo các luật tự nhiên. Trong khi đó, chủ nghĩa duy tâm cho rằng ý thức là bản chất của thế giới, tức là mọi thứ trong thế giới đều được tạo thành từ ý thức và tư tưởng của con người.

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai trường phái này, chúng ta có thể so sánh tính chất của vật chất và tính chất của ý thức.

Theo chủ nghĩa duy vật, vật chất có ba tính chất cơ bản: tự trị, khách quan và tương đối. Tự trị có nghĩa là vật chất tồn tại độc lập với ý thức của con người, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi ý thức. Khách quan có nghĩa là vật chất tồn tại độc lập với nhận thức của con người, tức là nó không phụ thuộc vào quan điểm hay suy nghĩ của con người. Tương đối có nghĩa là tính chất của vật chất có thể thay đổi theo thời gian và không phải là cố định.

Trong khi đó, theo chủ nghĩa duy tâm, ý thức có ba tính chất cơ bản: chủ quan, tương đối và biến đổi. Chủ quan có nghĩa là ý thức được tạo ra bởi con người và phụ thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của con người. Tương đối có nghĩa là tính chất của ý thức có thể thay đổi theo thời gian và không phải là cố định. Biến đổi có nghĩa là ý thức có thể thay đổi và tiến bộ theo thời gian.

So sánh vai trò của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm đều có vai trò quan trọng trong lịch sử triết học. Chủ nghĩa duy vật đã có ảnh hưởng rất lớn đến triết học hiện đại, đặc biệt là trong triết học khoa học. Với quan điểm về tính khách quan của vật chất và tính tương đối của nó, chủ nghĩa duy vật đã giúp cho con người hiểu được thế giới xung quanh một cách chính xác hơn thông qua việc nghiên cứu và khám phá các luật tự nhiên.

Trong khi đó, chủ nghĩa duy tâm cũng có vai trò quan trọng trong lịch sử triết học. Với quan điểm về tính chủ quan và biến đổi của ý thức, chủ nghĩa duy tâm đã đưa ra những quan điểm mới về con người và vai trò của ý thức trong sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, chủ nghĩa duy tâm cũng gặp nhiều tranh cãi và chỉ được coi là một trường phái phụ trợ trong triết học hiện đại.

So sánh phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật

Chủ nghĩa duy vật có xuất phát điểm là quan sát thực tế và dựa trên các kết quả của khoa học để đưa ra những quan điểm. Theo chủ nghĩa duy vật, con người cần phải dựa vào khoa học và thực tiễn để hiểu được thế giới xung quanh một cách chính xác. Chủ nghĩa duy vật cũng coi việc nghiên cứu và khám phá thế giới là một phương pháp để tiến bộ và phát triển xã hội.  Chủ nghĩa duy vật nhấn mạnh về vật chất, đề xuất rằng vật chất không ngừng chuyển hóa và vận động

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là cơ sở lý luận về quy luật vận động và phát triển chung nhất của tự nhiên và xã hội. Chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cơ sở cho việc nhận thức thế giới, định rõ nguyên tắc xác định phạm vi và quan hệ giữa các hiện tượng.

Phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm

Trong khi đó, chủ nghĩa duy tâm có xuất phát điểm là ý thức và tư tưởng của con người. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng con người có vai trò quan trọng trong việc thay đổi và phát triển xã hội thông qua việc thay đổi ý thức và tư tưởng của mình. Tuy nhiên, phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm cũng gặp nhiều tranh cãi và không được coi là một phương pháp chính thống trong triết học hiện đại.

Chủ nghĩa duy tâm là một hệ thống tri thức lý luận, được George Berkeley phát triển với phương pháp kinh nghiệm tổng quát. Berkeley cho rằng ý thức bị lừa và không thể tồn tại độc lập khỏi tâm thức. Phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm phủ nhận tồn tại độc lập của vật chất, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ý thức trong quá trình nhận thức thế giới

Kết luận

Như vậy, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là hai trường phái triết học có những quan điểm khác nhau về bản chất của thế giới và vai trò của con người trong thế giới này. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ sự khác nhau và so sánh 2 chủ nghĩa này. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ bài viết này và hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo.

TrendingTrang chủ