Nội dung kế hoạch Nava - Mục đích, kết quả và ý nghĩa

Nguyễn Minh Khánh
tháng 4 23, 2024
Last Updated

Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, kế hoạch Nava bị thất bại đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đây là một trong những kế hoạch chiến lược lớn của thực dân Pháp nhằm duy trì và mở rộng sự thống trị của chúng ở Đông Dương. Vì vậy, việc tìm hiểu nguồn gốc, nội dung và ý nghĩa lịch sử của Kế hoạch Nava là vô cùng cần thiết.

Kế hoạch Nava ra đời trong hoàn cảnh nào?

Kế hoạch Nava ra đời trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương ngày càng leo thang. Sau khi thực dân Pháp bị thất bại nặng nề trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng buộc phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, công nhận sự độc lập của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Tuy nhiên, với âm mưu không từ bỏ Đông Dương, Pháp đã nhanh chóng đưa ra Kế hoạch Nava nhằm duy trì sự thống trị của chúng ở khu vực này.

kế hoạch Nava


Kế hoạch Nava được đặt theo tên Tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương lúc bấy giờ là Tướng Navarre. Đây là một trong những kế hoạch chiến lược lớn nhất của Pháp nhằm đối phó với phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Kế hoạch này ra đời trong bối cảnh Pháp đang tìm mọi cách để giành lại ưu thế chiến lược ở Đông Dương sau thất bại nặng nề tại Điện Biên Phủ.

Kế hoạch Nava nhằm mục đích gì

Mục tiêu chính của Kế hoạch Nava là nhằm duy trì và mở rộng ảnh hưởng của Pháp ở Đông Dương. Cụ thể, Kế hoạch Nava được xây dựng với 2 bước như sau:

Bước 1: Từ thu đông 1953 đến xuân 1954

Trong giai đoạn này, Pháp sẽ tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, tránh giao chiến trực diện với quân chủ lực của ta. Thay vào đó, chúng sẽ thực hiện các cuộc tiến công chiến lược, bình định miền Trung và miền Nam Đông Dương, phát triển ngụy quân và xây dựng lực lượng cơ động mạnh.

Bước 2: Từ thu đông 1954 trở đi

Trong bước này, Pháp sẽ chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc để đẩy mạnh tiến công chiến lược và cố gắng giành thắng lợi quyết định, buộc ta phải đàm phán theo điều kiện có lợi cho chúng.

Như vậy, có thể thấy rằng Kế hoạch Nava nhằm mục đích duy trì và mở rộng sự thống trị của Pháp ở Đông Dương. Chúng muốn sử dụng thời gian trong bước 1 để củng cố lực lượng, bình định miền Nam và Trung, sau đó mới tiến công quyết liệt vào miền Bắc để buộc ta đàm phán theo điều kiện của chúng.

Nội dung Kế hoạch Nava

Kế hoạch Nava bao gồm nhiều nội dung cụ thể, trong đó có thể kể đến:

Nội dung bước 1 kế hoạch Nava

Trong bước 1 của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung thực hiện những nội dung sau:

Giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc

Pháp nhận thức rằng sau thất bại ở Điện Biên Phủ, chúng không thể tiến hành các cuộc tiến công quyết liệt vào miền Bắc ngay lập tức. Vì vậy, trong bước 1 của Kế hoạch Nava, chúng tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, tránh giao chiến trực diện với quân chủ lực của ta.

Thực hiện tiến công chiến lược, bình định miền Trung và miền Nam

Trong khi giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, Pháp tập trung thực hiện các cuộc tiến công chiến lược, bình định miền Trung và miền Nam Đông Dương. Chúng muốn sử dụng thời gian này để củng cố lực lượng ngụy quyền, xây dựng lực lượng cơ động mạnh nhằm chuẩn bị cho bước tiến công vào miền Bắc trong bước 2.

Phát triển ngụy quân, xây dựng lực lượng cơ động mạnh

Một trong những nội dung quan trọng của bước 1 là Pháp tập trung phát triển ngụy quân và xây dựng lực lượng cơ động mạnh. Chúng muốn sử dụng thời gian này để tăng cường lực lượng, chuẩn bị cho các cuộc tiến công vào miền Bắc trong bước 2.

Nội dung bước 2 kế hoạch Nava

Trong bước 2 của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung thực hiện những nội dung sau:

Chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc

Từ thu đông 1954 trở đi, Pháp sẽ chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc. Chúng muốn tập trung lực lượng, tiến hành các cuộc tiến công chiến lược nhằm giành thắng lợi quyết định, buộc ta phải đàm phán theo điều kiện có lợi cho chúng.

Đẩy mạnh tiến công chiến lược

Trong bước 2, Pháp sẽ đẩy mạnh các cuộc tiến công chiến lược vào miền Bắc. Chúng muốn sử dụng lực lượng mạnh để đạt được thắng lợi quyết định, buộc ta phải đàm phán theo điều kiện có lợi cho chúng.

Cố giành thắng lợi quyết định

Mục tiêu cuối cùng của bước 2 là Pháp muốn cố gắng giành được thắng lợi quyết định trên chiến trường, buộc ta phải đàm phán theo điều kiện có lợi cho chúng. Đây là bước cuối cùng của Kế hoạch Nava.

Kế hoạch Nava bị phá sản như thế nào?

Mặc dù Pháp đã xây dựng Kế hoạch Nava rất cẩn thận, nhưng cuối cùng nó vẫn bị phá sản. Nguyên nhân chính là:

Sự phản công mạnh mẽ của ta trên chiến trường

Ngay từ đầu, ta đã nhanh chóng nhận ra âm mưu của Pháp và tiến hành phản công mạnh mẽ trên các chiến trường. Trong bước 1 của Kế hoạch Nava, ta đã liên tiếp giành thắng lợi ở nhiều trận đánh lớn như Hòa Bình, Nghĩa Lộ, Đông Khê... Điều này đã làm cho Pháp phải thay đổi kế hoạch.

Kế Hoạch rơve - một chiến lược mới của ta

Bên cạnh đó, ta cũng đã xây dựng và triển khai Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 (còn gọi là Hoạch rơve) nhằm chủ động tiến công vào những điểm yếu của Pháp. Điều này đã buộc Pháp phải thay đổi kế hoạch.

Sự can thiệp của Mỹ

Trong quá trình triển khai Kế hoạch Nava, Pháp cũng nhận được sự can thiệp và hỗ trợ ngày càng lớn từ phía Mỹ. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện Kế hoạch Nava của Pháp.

Với những yếu tố trên, Kế hoạch Nava đã bị phá sản và không đạt được mục tiêu mà Pháp đề ra. Thay vào đó, ta đã giành được những thắng lợi quan trọng, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, công nhận sự độc lập của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Kết quả và ý nghĩa lịch sử của Kế hoạch Nava

Mặc dù Kế hoạch Nava của Pháp đã bị phá sản, nhưng nó vẫn để lại những kết quả và ý nghĩa lịch sử quan trọng:

Kết quả của Kế hoạch Nava

  • Ta đã giành được nhiều thắng lợi lớn trên chiến trường, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, công nhận sự độc lập của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.
  • Kế hoạch Nava đã bị phá sản hoàn toàn, không đạt được mục tiêu mà Pháp đề ra.
  • Sự can thiệp và hỗ trợ của Mỹ cho Pháp trong Kế hoạch Nava đã dẫn đến sự can thiệp ngày càng sâu rộng của Mỹ vào Việt Nam, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến tranh Đông Dương.

Ý nghĩa lịch sử của Kế hoạch Nava

  • Kế hoạch Nava là một trong những bằng chứng sinh động về sự kiên cường, dũng cảm và trí tuệ của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.
  • Thất bại của Kế hoạch Nava đã góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử, buộc Pháp phải công nhận sự độc lập của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.
  • Sự can thiệp và hỗ trợ của Mỹ cho Pháp trong Kế hoạch Nava đã dẫn đến sự can thiệp ngày càng sâu rộng của Mỹ vào Việt Nam, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến tranh Đông Dương.

Bài học kinh nghiệm từ Kế hoạch Nava

Từ thất bại của Kế hoạch Nava, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

Phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng:

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chúng ta phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để đề ra đường lối và chiến lược đấu tranh đúng đắn, góp phần vào việc đánh bại các âm mưu và kế hoạch của kẻ thù.

Phải chủ động, linh hoạt trong chiến đấu: 

Bên cạnh việc nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chúng ta cũng phải chủ động, linh hoạt trong chiến đấu. Như trong Kế hoạch Nava, ta đã chủ động triển khai Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 (Hoạch rơve) để chủ động tiến công vào những điểm yếu của Pháp.

Phải kiên trì, bền bỉ trong đấu tranh:

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam là một cuộc chiến lâu dài, gian khổ. Vì vậy, chúng ta phải kiên trì, bền bỉ trong đấu tranh, không được nản chí trước những khó khăn, thử thách.

Phải kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh vũ trang:

Trong cuộc đấu tran, chúng ta cần kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh vũ trang. Đây là yếu tố quan trọng giúp tạo ra sức mạnh toàn diện trong cuộc chiến, từ đó đẩy lùi kẻ thù và giành được thắng lợi.

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung, hoàn cảnh, mục đích, kết quả và ý nghĩa kế hoạch Nava. Hy vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về kế hoạch này và hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ bài viết này.

TrendingTrang chủ