7 Tổng Lãnh Thiên Thần trong Kinh Thánh - Vai trò và cấp bậc

Nguyễn Minh Khánh
tháng 12 14, 2023
Last Updated

 Trong Kinh Thánh, 7 tổng lãnh thiên thần được nhắc đến rất nhiều lần. Họ là những thiên thần có cấp bậc cao nhất, được giao phó những nhiệm vụ quan trọng nhất. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về 7 tổng lãnh thiên thần và mối liên kết với 7 đức tính tốt đẹp trong kinh Thánh.

Giới thiệu 7 Tổng Lãnh Thiên Thần trong kinh thánh

7 tổng lãnh thiên thần


Trong Kinh Thánh, có 7 Tổng Lãnh Thiên Thần được nhắc đến, đó là:

  1. Michael
  2. Gabriel
  3. Raphael
  4. Uriel
  5. Jophiel
  6. Chamuel
  7. Zadkiel

Mỗi Tổng Lãnh Thiên Thần đều có vai trò và cấp bậc riêng, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về từng người trong phần tiếp theo.

Vai Trò và cấp bậc 

Mỗi Tổng Lãnh Thiên Thần đều có một vai trò và cấp bậc quan trọng trong việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Dưới đây là mô tả chi tiết về vai trò và cấp bậc của từng Tổng Lãnh Thiên Thần:

Michael - Thủ lĩnh tổng lãnh thiên thần

Michael là Tổng Lãnh Thiên Thần Thủ Lĩnh của các thiên thần. Ngài là người lãnh đạo các thiên thần chiến đấu chống lại Satan và các thế lực ma quỷ. Michael được coi là một trong những thiên thần mạnh nhất và được tôn vinh trong nhiều tôn giáo khác nhau. Trong Kinh Thánh, Michael được miêu tả là người chiến đấu chống lại Satan và quân đoàn của ngài trong cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Quỷ Satan.

Michael cũng được coi là Tổng Lãnh Thiên Thần Sứ Giả Công Lý, ngài mang trách nhiệm đưa ra phán xét và bảo vệ công lý cho con người. Ngài cũng bảo vệ và hướng dẫn các vị thánh và các tín đồ trong cuộc sống.

Gabriel - Tổng lãnh thiên thần truyền tin và sứ giả sự thật

Gabriel là Tổng Lãnh Thiên Thần Truyền Tin, ngài được giao phó nhiệm vụ truyền đạt ý muốn của Thiên Chúa cho con người. Ngài đã đưa tin cho Đức Maria về việc ngài sẽ sinh con là Chúa Giêsu và cũng đã đưa tin cho Đức Giuse về việc ngài sẽ là cha nuôi của Chúa Giêsu.

Ngoài vai trò là Tổng Lãnh Thiên Thần Truyền Tin, Sứ Giả Sự Thật. Ngài luôn đem lại sự thật và minh bạch trong mọi việc và giúp con người hiểu rõ ý muốn của Thiên Chúa.

Raphael - Tổng Lãnh Thiên Thần Chữa Bệnh

Raphael là Tổng Lãnh Thiên Thần Chữa Bệnh, ngài được coi là người chữa lành bệnh tật cho con người và giúp họ vượt qua khó khăn. Trong Kinh Thánh, Raphael đã giúp Tobias chữa lành bệnh mắt của cha mình và cũng đã giúp Sarah thoát khỏi ác quỷ.

Ngoài vai trò là Tổng Lãnh Thiên Thần Chữa Bệnh, Raphael cũng được coi là người hướng dẫn và bảo vệ các nhà y học và các nhân viên y tế.

Uriel - Tổng Lãnh Thiên Thần Ánh Sáng và Sứ Giả Trí Tuệ

Uriel là Tổng Lãnh Thiên Thần Ánh Sáng, ngài mang trong mình sức mạnh của ánh sáng và giúp con người nhận ra sự thật và đường lối đúng đắn. Ngài cũng được coi là Sứ Giả Trí Tuệ, giúp con người có được sự thông minh và khôn ngoan trong cuộc sống.

Trong Kinh Thánh, Uriel cũng được miêu tả là người bảo vệ và hướng dẫn con người trong việc tìm kiếm sự hiểu biết và trí tuệ.

Jophiel - Tổng lãnh Thiên Thần sức khỏe và sứ giả vẻ đẹp

Jophiel là Tổng Lãnh Thiên Thần Sức Khỏe, ngài giúp con người có được sức khỏe về thể chất và tinh thần. Ngài cũng được coi là Sứ Giả Vẻ Đẹp, giúp con người nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu của Thiên Chúa.

Trong Kinh Thánh, Jophiel cũng được miêu tả là người bảo vệ và hướng dẫn con người trong việc tôn trọng và yêu quý mọi sự đẹp đẽ trong cuộc sống.

Chamuel - Tổng lãnh thiên thần hòa bình

Chamuel là Tổng Lãnh Thiên Thần Hòa Bình, ngài giúp con người giải quyết các xung đột và tạo nên hòa bình trong cuộc sống. Ngài cũng được coi là người bảo vệ và hướng dẫn con người trong việc tôn trọng và yêu quý mọi sự hòa bình.

Trong Kinh Thánh, Chamuel cũng được miêu tả là người bảo vệ và hướng dẫn con người trong việc tôn trọng và yêu quý mọi sự hòa bình.

Zadkiel - Tổng lãnh thiên thần chuộc tội và sứ giả của tình thương

Zadkiel là Tổng Lãnh Thiên Thần Chuộc Tội, ngài giúp con người có được sự tha thứ và chuộc tội. Ngài cũng được coi là Sứ Giả Lòng Thương Xót, giúp con người nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa và đón nhận sự tha thứ của Ngài.

Trong Kinh Thánh, Zadkiel cũng được miêu tả là người bảo vệ và hướng dẫn con người trong việc tìm kiếm sự tha thứ và lòng thương xót.

7 Tổng Lãnh Thiên Thần và 7 đức hạnh

Trong Thiên Chúa giáo, có 7 đức hạnh chính là từ bi, nhân ái, khiêm tốn, trí tuệ, chân thành, công bằng và hoà bình. Mỗi Tổng Lãnh Thiên Thần đều có liên hệ với một đức hạnh cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này trong bảng dưới đây:

Tổng Lãnh Thiên Thần Đức Hạnh Liên Kết
Michael Công bằng
Gabriel Chân thành
Raphael Khiêm tốn
Uriel Trí tuệ
Jophiel Nhân ái
Chamuel Hòa bình
Zadkiel Từ bi

Như vậy, mỗi Tổng Lãnh Thiên Thần đều có vai trò và cấp bậc quan trọng trong việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa và liên kết với một đức hạnh cụ thể. Chúng ta có thể học hỏi và lấy cảm hứng từ những người này để trở nên tốt hơn trong cuộc sống.

Kết luận

Trong Kinh Thánh, có 7 Tổng Lãnh Thiên Thần được nhắc đến với vai trò và cấp bậc quan trọng trong việc thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về 7 tổng lãnh thiên thần và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.

TrendingTrang chủ