Bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng - Sử 11- CTST

Nguyễn Minh Khánh
tháng 12 21, 2023
Last Updated

 Sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng thừa hưởng một quốc gia đang trong giai đoạn tàn phá nặng nề sau chiến tranh, đất nước chia rẽ, nội bộ triều đình bất ổn. Chính vì vậy, nhà vua đã quyết định tiến hành một cuộc cải cách hành chính toàn diện nhằm củng cố quyền lực trung ương, tăng cường quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Dựa theo SGK Lịch sử lớp 11 - Chân Trời Sáng Tạo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bối cảnh lịch sử của cuộc cải cách của vua Minh Mạng.

Trình bày bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng

Bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách của vua Minh Mạng


Bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng có thể được tóm tắt như sau:

Về mặt chính trị, dưới thời vua Gia Long, bộ máy nhà nước phong kiến đã được kiện toàn một bước nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và thiếu tính thống nhất. Cơ cấu hành chính phân chia nhiều tầng quản lý, có nguy cơ xuất hiện tình trạng lạm quyền của quan lại địa phương (giảm hiệu suất quản lý).

Về mặt kinh tế, đất nước vừa trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài, kinh tế bị tàn phá nặng nề. Mâu thuẫn xã hội gay gắt, làm bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa lớn của nông dân và các dân tộc ít người.

Về mặt ngoại giao, nhà Nguyễn phải đối mặt với nhiều thách thức từ các thế lực ngoại xâm, đặc biệt là sự bành trướng của thực dân Pháp.

Trước tình hình đó, việc kiện toàn bộ máy chính quyền, thực hiện nhất thể hoá các đơn vị hành chính trong cả nước, tạo thuận lợi cho khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra cho nhà Nguyễn.

Trong thời gian cầm quyền 21 năm (1820 – 1841), vua Minh Mạng đã thực hiện cuộc cải cách để giải quyết các yêu cầu trên.

Hướng dẫn trình bày bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng

Tập trung vào các vấn đề như sau:

  • Bối cảnh lịch sử Việt Nam vào đầu thế kỷ 19.
  • Vua Minh Mạng lên ngôi và kế thừa một đất nước như thế nào?
  • Những khó khăn, thách thức mà nhà Nguyễn phải đối mặt chính trị, kinh tế, ngoại giao.

>> Có thể bạn muốn biết nội dung cuộc cải cách của vua Minh Mạng.
Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách của vua Minh Mạng. Hẹn gặp lại bạn ở những bài học tiếp theo.


TrendingTrang chủ