Nội dung tạm ước Việt Pháp 14 tháng 9 năm 1946 - Ý nghĩa, tác động

Nguyễn Minh Khánh
tháng 3 04, 2024
Last Updated

Bản tạm ước Việt - Pháp ngày 14/09/1946 là một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam, chiến lược tài tình và linh hoạt của Bác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung cơ bản của bản tạm ước Việt - Pháp 14/09/1946 và ý nghĩa đối với lịch sử Việt Nam.

Nội dung cơ bản của bản tạm ước Việt - Pháp 14/09/1946 là gì?

Nội dung tạm ước Việt Pháp 14 tháng 9 năm 1946


Bản Tạm ước Việt - Pháp được ký kết vào ngày 14 tháng 9 năm 1946 và bao gồm tổng cộng 11 điều khoản. Bản Tạm ước này được ký tại nhà riêng của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp Marius Moutet ở Paris, Pháp. Trong đó, đại diện Cộng hòa Pháp là Marius Moutet và đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số nội dung quan trọng của bản Tạm ước:

 • Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do.
 • Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho phép quân đội Pháp vào miền Bắc để giải giáp quân Nhật.
 • Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.
 • Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tạm thời nhượng lại cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở Việt Nam.
 • Bản Tạm ước quy định hai bên sẽ tiếp tục cuộc đàm phán chậm nhất là tháng 1/1947.

Lưu ý: bản Tạm ước này không phải là một bản hiệp ước chính thức và không thể coi là công nhận đầy đủ độc lập và chủ quyền của Việt Nam

Trong Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946 ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?

Trong bản tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, ta nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở Việt Nam.

Ý nghĩa của bản tạm ước Việt - Pháp

Bản Tạm ước Việt - Pháp ký ngày 14 tháng 9 năm 1946 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập của Việt Nam như sau:

 • Bản Tạm ước được coi là một sách lược ngoại giao tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ hiệp định sơ bộ 6/3/1946, cứu vãn những kết quả ký kết trong hội nghị Fontainebleau.
 • Tạo điều kiện để nhân dân Việt Nam có thêm thời gian hòa bình, chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.
 • Mặc dù phải nhân nhượng thêm về quyền lợi kinh tế, văn hóa cho Pháp, song Việt Nam đã kiên trì quan điểm độc lập trong Liên hiệp Pháp, cam kết quyền tự do, dân chủ ở Nam Bộ.
 • Bản Tạm ước đã làm cho nhân dân Pháp và nhân dân thế giới thấy rõ thiện chí hòa bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Như vậy, Bản Tạm ước Việt - Pháp đã có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho cuộc Kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam sau này.

Những tác động của bản tạm ước Việt - Pháp

Sau khi ký kết bản tạm ước Việt - Pháp 14/09/1946, có những tác động đáng kể đến chiến cuộc ở Việt Nam:

 • Bản Tạm ước đã giúp Việt Nam loại trừ bớt kẻ thù khác, tập trung lực lượng vào kẻ thù chính là thực dân Pháp.
 • Bản Tạm ước đã cho phép Việt Nam có thêm thời gian để tăng cường sức mạnh quân đội.
 • Tuy nhiên, sau khi ký kết Bản Tạm ước, thực dân Pháp đã vi phạm các điều khoản trong Tạm ước, tiếp tục gây xung đột ở miền Nam và miền Trung Việt Nam, giữ quyền kiểm soát thuế quan tại Hải Phòng. Điều này đã góp phần thúc đẩy cuộc Kháng chiến chống Pháp bùng nổ.

Kết luận

Bản tạm ước Việt - Pháp 14/09/1946 là một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bản tạm ước này và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.

TrendingTrang chủ