Nội dung hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và có mục đích gì?

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 21, 2024
Last Updated

Sau thế chiến thứ hai, hiệp định sơ bộ (6/3/1946) là được ký kết giữa chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Pháp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung, mục đích và hoàn cảnh ra đời của Hiệp định sơ bộ (6/3/1946), cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho Việt Nam.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 là gì?

Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) là một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Pháp vào ngày 6/3/1946 tại Hà Nội. Đây là một hiệp định có tính chất tạm thời, với mục đích chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình sau này.

Nội dung hiệp định sơ bộ (6/3/1946)
Nội dung hiệp định sơ bộ (6/3/1946)


Trước khi kí Hiệp định sơ bộ, Việt Nam đã trải qua nhiều biến cố để nỗ lực giành độc lập và tự do. Từ ngày 25/11/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị rằng kẻ thù chính của Việt Nam là thực dân Pháp và phải tập trung đấu tranh chống lại chúng. Sau đó, vào ngày 3/3/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng lại ra Chỉ thị khác, yêu cầu hòa với Pháp để phá vỡ âm mưu của đế quốc và giành thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến đấu.

Tuy nhiên, vào ngày 5/3/1946, Ban Chấp hành Trung ương đã họp và quyết định tạm hòa hoãn với thực dân Pháp để loại bỏ nguy cơ từ chính quyền Tưởng. Điều này cho thấy sự linh hoạt và khôn khéo của lãnh đạo Đảng trong việc đối phó với tình hình phức tạp và đầy biến động.

Nội dung hiệp định sơ bộ (6/3/1946)

Nội dung hiệp định sơ bộ


Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) có tổng cộng 9 điều khoản, được ký kết bởi hai bên là chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết của Hiệp định sơ bộ:

 1. Việt Nam là một quốc gia tự do trong khối Liên hiệp Pháp.
 2. Việt Nam có chính phủ, quốc hội, quân đội, tài chính riêng, đồng thời thống nhất đất nước bằng trưng cầu dân ý.
 3. Việt Nam đồng ý cho quân Pháp vào thay quân Tưởng, quân Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam sau 5 năm.
 4. Hai bên ngừng bắn và mở đàm phán tại Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris.
 5. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quân đội sẽ được thực hiện bởi hai bên thông qua đàm phán.
 6. Việt Nam cam kết bảo đảm quyền lợi kinh tế, văn hóa cho Pháp tại Việt Nam.
 7. Pháp thả chính trị phạm và tù binh.
 8. Hai bên cam kết ngừng xung đột và mở lại đàm phán vào đầu năm 1947.
 9. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày ký kết.

Các điều khoản chính trong Hiệp định sơ bộ (6/3/1946)

Trong số 9 điều khoản của Hiệp định sơ bộ (6/3/1946), có một số điều khoản được coi là quan trọng và có tác động lớn đến cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Dưới đây là những điều khoản đó:

 1. Việt Nam là một quốc gia tự do trong khối Liên hiệp Pháp: Điều này cho thấy sự công nhận của Pháp về chủ quyền của Việt Nam và đồng thời mở đường cho việc xây dựng một quốc gia độc lập và tự do.
 1. Việt Nam có chính phủ, quốc hội, quân đội, tài chính riêng: Điều này cho thấy sự công nhận của Pháp về sự tồn tại của chính phủ và các cơ quan quản lý của Việt Nam. Điều này cũng mở đường cho việc xây dựng một nền dân chủ và phát triển kinh tế của Việt Nam.
 1. Việt Nam đồng ý cho quân Pháp vào thay quân Tưởng: Điều này cho thấy sự linh hoạt và khôn khéo của lãnh đạo Đảng trong việc đối phó với tình hình phức tạp và đầy biến động. Điều này cũng giúp tránh được cuộc chiến tranh tiếp diễn và mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình sau này.
 1. Hai bên ngừng bắn và mở đàm phán tại Hà Nội, Sài Gòn hoặc Paris: Điều này cho thấy sự mong muốn của cả hai bên trong việc giải quyết xung đột và mở đường cho hòa bình. Điều này cũng cho thấy sự linh hoạt của Việt Nam trong việc chọn địa điểm đàm phán.
 1. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quân đội sẽ được thực hiện bởi hai bên thông qua đàm phán: Điều này cho thấy sự công nhận của Pháp về vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ. Điều này cũng cho thấy sự tự chủ và quyền lực của Việt Nam trong việc quản lý quân đội.
 1. Việt Nam cam kết bảo đảm quyền lợi kinh tế, văn hóa cho Pháp tại Việt Nam: Điều này cho thấy sự nhân đạo và khoan dung của Việt Nam trong việc giải quyết xung đột. Điều này cũng cho thấy sự mong muốn của Việt Nam trong việc duy trì mối quan hệ hữu nghị với Pháp.

Việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) có mục đích gì?

Việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) có mục đích chính là chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình sau này. Điều này cho thấy sự quan tâm của cả hai bên đến việc giải quyết xung đột một cách hòa bình và không chiến tranh. Việc kí Hiệp định sơ bộ cũng cho thấy sự linh hoạt và khôn khéo của lãnh đạo Đảng trong việc đối phó với tình hình phức tạp và đầy biến động.

Hoàn cảnh ra đời hiệp định sơ bộ (6/3/1946)

Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) ra đời trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, khi các nước đang tìm cách giải quyết xung đột và mở đường cho hòa bình. Việt Nam cũng không ngoại lệ, khi đất nước đã trải qua nhiều biến cố và khó khăn trong việc giành độc lập và tự do.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập của Việt Nam vào ngày 2/9/1945, Pháp đã không chấp nhận và tiếp tục áp bức và xâm lược Việt Nam. Điều này đã dẫn đến cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam và sự đối đầu giữa hai bên ngày càng leo thang.

Trong bối cảnh này, việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) là một bước đi quan trọng để giải quyết xung đột và mở đường cho hòa bình.

Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và việc công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia như thế nào?

Việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) đã đánh dấu sự công nhận của Pháp về chủ quyền và độc lập của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa lớn đối với cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam trong việc giành lại độc lập và tự do.

Ngoài ra, Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) cũng đã công nhận Việt Nam là một quốc gia có chính phủ, quốc hội, quân đội và tài chính riêng. Điều này cho thấy sự công nhận của Pháp về sự tồn tại và vai trò của Việt Nam trong khu vực.

Những lợi ích của việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) đối với Việt Nam

Việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, trong đó có những điểm nhấn sau:

 • Việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) đã mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Việt Nam và Pháp. Điều này là cơ hội để giải quyết xung đột một cách hòa bình và không chiến tranh.
 • Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) cũng đã công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập và tự do, cho phép Việt Nam tự quyết định về chính sách nội và ngoại giao.
 • Việc kí Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) đã mở đường cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam thông qua việc có được quyền tự quản và quản lý tài chính riêng.

Kết luận

Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) là một bước đi quan trọng trong cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam trong việc giành lại độc lập và tự do. Việc kí Hiệp định sơ bộ đã mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình và công nhận chủ quyền và độc lập của Việt Nam. Điều này đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong việc giải quyết xung đột và phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, sau đó, Pháp đã không tuân thủ các điều khoản trong Hiệp định sơ bộ và tiếp tục áp bức và xâm lược Việt Nam, dẫn đến cuộc chiến tranh chống Pháp tiếp diễn.

TrendingTrang chủ