So sánh lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới - Giống và khác nhau

Nguyễn Minh Khánh
tháng 4 19, 2024
Last Updated

Lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới là những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng giúp chúng ta hiểu về quá trình phát triển của các quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Mỗi lĩnh vực có những đặc điểm và đóng góp riêng, đồng thời cũng có nhiều điểm giao thoa và tương tác với nhau.

Lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

so sánh lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới


Lịch sử dân tộc

 • Khái niệm: Lịch sử của một cộng đồng quốc gia - dân tộc, sinh sống trên một lãnh thổ nhất định và được quản lý bởi một nhà nước thống nhất.
 • Nội dung chính:
  • Lịch sử chung của các địa phương, cộng đồng người đã và đang sinh sống trên lãnh thổ của quốc gia
  • Bao trùm các lĩnh vực: chính trị, xã hội, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật, v.v.
  • Từ thời nguyên thủy đến nay

Lịch sử thế giới

 • Khái niệm: Lịch sử của toàn nhân loại hoặc một số khu vực trên thế giới từ khi con người xuất hiện cho đến nay.
 • Nội dung chính:
  • Thể hiện quá trình vận động của lịch sử nhân loại trên các lĩnh vực: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v.
  • Không chỉ là phép cộng của lịch sử các quốc gia, khu vực
  • Mà còn là lịch sử tương tác giữa nhiều chủ thể, nhiều quốc gia, dân tộc, xu hướng và lực lượng trong lịch sử

Bảng so sánh lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

Đặc điểm Lịch sử dân tộc Lịch sử thế giới
Đối tượng nghiên cứu Một quốc gia - dân tộc cụ thể Toàn nhân loại hoặc một số khu vực
Phạm vi không gian Lãnh thổ của quốc gia Nhiều quốc gia, khu vực
Phạm vi thời gian Từ khi hình thành đến hiện tại Từ khi con người xuất hiện đến hiện tại
Tính tập trung Sự kiện, nhân vật, xu hướng liên quan đến quốc gia Sự kiện, nhân vật, xu hướng mang tính toàn cầu
Mục đích nghiên cứu Hiểu về quá trình phát triển của quốc gia - dân tộc Hiểu về quá trình phát triển của toàn nhân loại

Điểm giống nhau giữa lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

 • Đều là lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sử dụng các phương pháp khoa học để tìm hiểu quá khứ.
 • Đều cung cấp kiến thức về quá trình phát triển của con người và xã hội.
 • Đều có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
 • Đều là nguồn cảm hứng cho sáng tạo văn học, nghệ thuật và các lĩnh vực hoạt động thực tiễn khác.

Điểm khác nhau giữ lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

 • Đối tượng nghiên cứu: Lịch sử dân tộc tập trung vào một quốc gia - dân tộc cụ thể, trong khi lịch sử thế giới quan tâm đến toàn nhân loại hoặc một số khu vực.
 • Phạm vi không gian và thời gian: Lịch sử dân tộc có phạm vi không gian và thời gian giới hạn trong phạm vi lãnh thổ và thời gian tồn tại của quốc gia đó, còn lịch sử thế giới có phạm vi không gian và thời gian rộng lớn hơn, từ khi con người xuất hiện đến nay.
 • Tính tập trung: Lịch sử dân tộc tập trung vào các sự kiện, nhân vật, xu hướng liên quan đến quốc gia đó, trong khi lịch sử thế giới tập trung vào các sự kiện, nhân vật, xu hướng mang tính toàn cầu.
 • Mục đích nghiên cứu: Mục đích của lịch sử dân tộc là giúp chúng ta hiểu về quá trình phát triển của quốc gia - dân tộc mình, còn mục đích của lịch sử thế giới là giúp chúng ta hiểu về quá trình phát triển của toàn nhân loại.

Ví dụ lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới

Lịch sử dân tộc Việt Nam

 • Nhà nước đầu tiên: Văn Lang - Âu Lạc (thế kỷ VII - III TCN)
 • Thời đại phong kiến:
  • Nhà Lý (1009 - 1225)
  • Nhà Trần (1225 - 1400)
  • Nhà Nguyễn (1802 - 1945)
 • Thời cận đại:
  • Thực dân Pháp đô hộ (1858 - 1945)
 • Thời hiện đại:
  • Cách mạng Tháng Tám (1945)
  • Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975)
  • Đổi mới (1986 - nay)

Lịch sử thế giới

 • Thời đại đồ đá:
  • Săn bắt hái lượm (2,6 triệu năm trước - 10.000 năm trước)
  • Nông nghiệp (10.000 năm trước - 4.000 năm trước)
 • Thời đại đồ đồng: (4.000 năm trước - 1.200 năm trước)
 • Thời đại đồ sắt: (1.200 năm trước - thế kỷ III TCN)
 • Thời kỳ cổ đại:
  • Văn minh Ai Cập
  • Văn minh Hy Lạp
  • Văn minh La Mã
 • Thời kỳ trung đại: (thế kỷ V - XV)
 • Thời kỳ cận đại: (thế kỷ XVI - XIX)
  • Cách mạng Công nghiệp
  • Chủ nghĩa tư bản
 • Thời kỳ hiện đại: (thế kỷ XX - nay)
  • Chiến tranh thế giới
  • Chiến tranh lạnh
  • Toàn cầu hóa

Kết luận

Lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới là hai lĩnh vực nghiên cứu quan trọng và bổ sung cho nhau, giúp chúng ta hiểu về quá trình phát triển của con người và xã hội. Bằng cách hiểu biết về lịch sử, chúng ta có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của quá khứ, đánh giá hiện tại và dự đoán tương lai, từ đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

TrendingTrang chủ