So sánh luật La Mã và luật dân sự Việt Nam - Giống và khác nhau

Nguyễn Minh Khánh
tháng 4 11, 2024
Last Updated

Luật La Mã và luật dân sự Việt Nam đều là những hệ thống pháp luật quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của các quốc gia và xã hội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiến hành so sánh luật La Mã và luật dân sự Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như thừa kế, quyền tài sản và sở hữu. 

So sánh luật La Mã và luật dân sự Việt Nam

So sánh luật La Mã và luật dân sự Việt Nam


Mặc dù cách thức và bối cảnh lịch sử hình thành của hai hệ thống pháp luật này khác nhau, nhưng chúng vẫn có nhiều điểm tương đồng và khác biệt đáng để so sánh. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những ưu điểm, nhược điểm của mỗi hệ thống pháp luật, cũng như những điểm kế thừa và vận dụng của luật dân sự Việt Nam từ luật La Mã.

Sự giống nhau giữa luật La Mã và luật dân sự Việt Nam về thừa kế

 • Công nhận di chúc và thừa kế theo pháp luật:

Cả luật La Mã và luật dân sự Việt Nam đều công nhận quyền lập di chúc của cá nhân, đồng thời quy định thừa kế theo pháp luật khi không có di chúc. Trong luật La Mã, di chúc được coi là một trong những hình thức thừa kế chính thức, bên cạnh thừa kế theo pháp luật. Tương tự, Bộ luật dân sự Việt Nam cũng ghi nhận di chúc là một trong những căn cứ chính để thừa kế tài sản của người chết.

 • Quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình

Cả hai hệ thống pháp luật đều công nhận quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình người chết, như vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em. Tuy nhiên, mức độ ưu tiên và phân chia tài sản thừa kế giữa các thành viên có thể khác nhau.

 • Nguyên tắc bình đẳng trong thừa kế

Cả luật La Mã và luật dân sự Việt Nam đều thể hiện nguyên tắc bình đẳng giữa các người thừa kế, không phân biệt giới tính hay thứ bậc trong gia đình. Mọi thành viên đủ điều kiện đều có quyền được hưởng phần tài sản thừa kế tương ứng.

Sự khác nhau giữa luật La Mã và luật dân sự Việt Nam về thừa kế

 • Phân loại tài sản thừa kế

Luật La Mã có sự phân biệt tài sản thừa kế thành "res mancipi" (bao gồm đất đai, nô lệ, gia súc) và "res nec mancipi" (các tài sản khác). Trong khi đó, Bộ luật dân sự Việt Nam không có phân biệt rõ ràng như vậy mà chỉ quy định chung về tài sản là "động sản" và "bất động sản".

 • Quyền thừa kế của người không có huyết thống

Luật La Mã chỉ công nhận quyền thừa kế của những người có quan hệ huyết thống với người chết, không công nhận quyền thừa kế của những người được người chết nhận làm con nuôi hay những người không có quan hệ huyết thống. Trong khi đó, luật dân sự Việt Nam cũng công nhận quyền thừa kế của những người được người chết nhận làm con nuôi.

 •  Quyền thừa kế của người chưa sinh

Luật La Mã công nhận quyền thừa kế của thai nhi, còn Bộ luật dân sự Việt Nam cũng quy định về quyền thừa kế của người chưa sinh.

 • Đối tượng được hưởng di chúc

Luật La Mã chỉ cho phép người có quyền công dân La Mã mới được lập di chúc, trong khi Bộ luật dân sự Việt Nam không có sự phân biệt như vậy, mọi cá nhân đều có quyền lập di chúc.

So sánh quyền tài sản và sở hữu giữa luật La Mã và luật dân sự Việt Nam

Khái niệm tài sản

Luật La Mã chưa có khái niệm tài sản rõ ràng, chỉ phân biệt "res mancipi" và "res nec mancipi" như đề cập ở trên. Trong khi đó, Bộ luật dân sự Việt Nam đã có định nghĩa cụ thể về tài sản, bao gồm động sản và bất động sản.

Các loại quyền sở hữu

Luật La Mã công nhận các quyền sở hữu như quyền sở hữu tuyệt đối (dominium), quyền sở hữu hạn chế (servitudes), quyền sở hữu theo thời gian (usufruct). Trong khi đó, Bộ luật dân sự Việt Nam cũng quy định các loại quyền sở hữu như quyền sở hữu chủ sở hữu, quyền sử dụng, quyền thu hoa lợi, quyền thừa kế.

Vai trò của pháp nhân

Luật La Mã chỉ công nhận cá nhân là chủ thể có quyền, không có khái niệm pháp nhân. Ngược lại, Bộ luật dân sự Việt Nam đã ghi nhận pháp nhân là chủ thể có quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Bình đẳng về quyền tài sản

Luật La Mã có sự phân biệt về quyền tài sản giữa công dân La Mã và những người không phải công dân. Trong khi đó, Bộ luật dân sự Việt Nam thể hiện rõ hơn nguyên tắc bình đẳng về quyền tài sản, không phân biệt giới tính hay nguồn gốc.

>> Có thể bạn muốn biết Luật La Mã quay trở lại châu Âu.

Ưu nhược điểm của luật La Mã

Ưu điểm

 • Hệ thống pháp luật được xây dựng chặt chẽ, có đóng góp của các luật gia La Mã.
 • Nhiều khái niệm, chế định trong luật dân sự La Mã có giá trị khoa học cao, như sở hữu, vật quyền, hợp đồng, hôn nhân gia đình, thừa kế.
 • Bảo vệ lợi ích tuyệt đối của người có năng lực hành vi một phần.
 • Có sự phân loại tài sản hợp lý và được nhiều quốc gia áp dụng.
 • Quy định các quyền sở hữu của cá nhân.
 • Ghi nhận chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nghiêm cấm kết hôn cận huyết, quy định về quyền thừa kế đối với thai nhi.

Nhược điểm

 • Chủ thể hạn chế, chỉ có cá nhân, không có khái niệm pháp nhân.
 • Địa vị pháp lý giữa các chủ thể không bình đẳng, chỉ có công dân La Mã, gia chủ, nam giới được hưởng đầy đủ quyền công dân.
 • Nô lệ không được coi là chủ thể, không có quyền công dân, tài sản là của chủ nô.
 • Chưa đưa ra khái niệm cụ thể về tài sản.
 • Vị trí người vợ không bình đẳng, bị phụ thuộc vào người chồng.
 • Chưa có cấu trúc rõ ràng, phải tham khảo cấu trúc của các hệ thống khác.

Quy định cần kế thừa của Bộ luật dân sự Việt Nam từ pháp luật La Mã

Quy định cần kế thừa từ pháp luật La Mã trong Bộ luật dân sự Việt Nam để đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong hệ thống pháp luật của đất nước ta. Việc áp dụng tập quán theo nguyên tắc thống nhất và hướng dẫn cụ thể giúp tạo ra sự công bằng và minh bạch trong các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Một điểm quan trọng khác là hạn chế năng lực hành vi đối với người ăn chơi trác táng, nhằm bảo vệ cho cộng đồng và xã hội khỏi những hậu quả tiêu cực do hành vi không chín chắn gây ra. Quy định về pháp nhân rõ ràng giúp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động một cách minh bạch và có trách nhiệm với xã hội.

Việc xây dựng khái niệm tài sản cụ thể và quy định đầy đủ các loại quyền của người không phải chủ sở hữu giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong giao dịch dân sự. Từ đó, luật giúp tăng cường sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của người dân.

Như vậy, việc kế thừa các quy định từ pháp luật La Mã trong Bộ luật dân sự Việt Nam là cần thiết để xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và hiệu quả, đồ

Kết luận

Bài viết này vừa giúp bạn so sánh luật La Mã và luật dân sự Việt Nam. Có thể nhận thấy, luật dân sự Việt Nam đã kế thừa và vận dụng nhiều nội dung tích cực từ luật La Mã, như quy định về thừa kế, quyền tài sản, sở hữu. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự Việt Nam cũng đã có những điều chỉnh và bổ sung phù hợp với điều kiện, truyền thống pháp lý của Việt Nam, như công nhận quyền thừa kế của người được nhận làm con nuôi, quy định về pháp nhân. Đây là những định hướng đúng đắn nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật dân sự hoàn thiện, hiện đại và dân chủ hơn. 

TrendingTrang chủ