5 Giai đoạn phát triển của xã hội loài người - Phân chia và đặc điểm

Nguyễn Minh Khánh
tháng 11 21, 2023
Last Updated

 Lịch sử phát triển của xã hội loài người là một quá trình lâu dài và phức tạp, 5 giai đoạn phát triển của xã hội loài người dưới góc nhìn của Karl Marx và sử học như thế nào? Mỗi giai đoạn có những đặc trưng riêng về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa,. . . ra sao?

Các giai đoạn phát triển của xã hội loài người theo Mác

Có nhiều cách phân chia các giai đoạn phát triển của xã hội loài người, tùy thuộc vào quan điểm của từng nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, cách phân chia phổ biến nhất là dựa trên quan hệ sản xuất, được Karl Marx và Friedrich Engels đề xuất trong học thuyết hình thái kinh tế - xã hội.

5 giai đoạn phát triển của xã hội loài người
5 giai đoạn phát triển của xã hội loài người


Theo học thuyết này, lịch sử phát triển của xã hội loài người trải qua 5 giai đoạn, bao gồm: công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội hay vô sản. Mỗi giai đoạn có những đặc trưng riêng biệt và sự chuyển biến giữa các giai đoạn cũng mang tính đột phá và tiến bộ.

Các giai đoạn phát triển của xã hội loài người theo thời kỳ

Các nhà sử học lại phân chia các giai đoạn phát triển của loài người thành 5 thời kì gồm: thời kỳ tiền sử, thời kì cổ đại, thời kì trung đại, thời kì cận đại và thời kỳ hiện đại.

Thời kỳ tiền sử

Thời kỳ tiền sử là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử loài người, bắt đầu từ khi con người xuất hiện trên Trái đất cho đến khi có chữ viết.
Thời kỳ tiền sử được chia thành ba giai đoạn chính:

  • Thời kỳ đồ đá cũ: Con người sống du mục, săn bắt, hái lượm, sử dụng công cụ đá thô sơ
  • Thời kỳ đồ đá mới: Con người biết trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng công cụ đá tinh xảo hơn.
  • Thời kỳ đồ đồng: Con người biết sử dụng kim loại đồng, bắt đầu hình thành các nhà nước.

Thời kỳ cổ đại

Thời kỳ cổ đại là giai đoạn tiếp theo trong lịch sử loài người, bắt đầu từ khi có chữ viết cho đến khi đế chế La Mã sụp đổ vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên.

Thời kỳ cổ đại được chia thành hai giai đoạn chính:

  • Thời kỳ cổ đại phương Đông: Bao gồm các nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.
  • Thời kỳ cổ đại phương Tây: Bao gồm nền văn minh Hy Lạp và La Mã.

Thời kỳ trung đại

Thời kỳ trung đại là giai đoạn tiếp theo trong lịch sử loài người, bắt đầu từ sự sụp đổ của đế chế La Mã cho đến khi Cách mạng Pháp nổ ra vào năm 1789. Đây là một thời kỳ đầy biến động và phức tạp, với sự xuất hiện và phát triển của nhiều vương quốc, quốc gia và tôn giáo mới.

Sau khi đế chế La Mã sụp đổ, châu Âu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và chiến tranh liên miên. Trong thời kỳ này, các quốc gia châu Âu đã được chia thành những vương quốc nhỏ và độc lập, với các vị vua và quý tộc chiếm giữ quyền lực. Chính quyền của Giáo hoàng cũng bị suy yếu và không còn có vai trò quyết định như trước đây.

Thời kỳ cận đại

Thời kỳ cận đại là giai đoạn tiếp theo trong lịch sử loài người, bắt đầu từ Cách mạng Pháp cho đến khi Cách mạng công nghiệp nổ ra vào thế kỷ 18.
Thời kỳ cận đại được chia thành hai giai đoạn chính:

  • Cận đại sơ kỳ: Đặc trưng là sự phát triển của tư tưởng dân chủ, sự trỗi dậy của giai cấp tư sản.
  • Cận đại trung kỳ: Đặc trưng là sự phát triển của Cách mạng công nghiệp, sự hình thành các đế quốc thực dân.

Thời kỳ hiện đại

Thời kỳ hiện đại là giai đoạn tiếp theo trong lịch sử loài người, bắt đầu từ Cách mạng công nghiệp cho đến nay. Đây là thời kỳ của sự phát triển vượt bậc trong khoa học và công nghệ. Các phát minh và khám phá mới đã được đưa vào sử dụng, mang lại những tiến bộ lớn trong các lĩnh vực như y tế, giao thông vận tải, viễn thông và năng lượng. Việc áp dụng các công nghệ mới này đã giúp con người có thể sống thoải mái hơn, tiết kiệm thời gian và tăng cường sức khỏe.

Phân chia các giai đoạn phát triển của xã hội loài người

Công xã nguyên thủy

Giai đoạn công xã nguyên thủy là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Đây là giai đoạn mà con người sống theo cách tự nhiên, không có sự phân chia lao động và chưa có sự xuất hiện của các lớp xã hội.

Tại giai đoạn này, con người sống thành từng bộ tộc, sinh hoạt theo cách tự nhiên và chủ yếu là săn bắt, hái lượm để sinh tồn. Khái niệm về tài sản cá nhân chưa được hình thành và mọi người đều có quyền sử dụng các nguồn tài nguyên chung.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này đã có sự phân biệt giới tính và vai trò của nam nữ được xác định rõ ràng. Ngoài ra, cũng có sự xuất hiện của các nền văn minh cổ đại như Sumer, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc, Ấn Độ,. . . đánh dấu sự tiến bộ về kinh tế, xã hội và văn hóa của loài người.

Chiếm hữu nô lệ

Giai đoạn chiếm hữu nô lệ là giai đoạn thứ hai trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tại giai đoạn này, con người đã phát triển từ công xã nguyên thủy sang một cách sống mới - chiếm hữu nô lệ.

Các bộ tộc đã bắt đầu chiếm hữu các nguồn tài nguyên và sử dụng lao động của những người khác để sản xuất. Các nô lệ được coi là tài sản của chủ nhân và phải tuân theo mọi quy định của họ. Đây là giai đoạn có sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng và các lớp xã hội bắt đầu hình thành.

Tại các nền văn minh cổ đại, những người nô lệ thường là những người bị chiến tranh bắt giữ hoặc bị bán bởi những người khác. Họ phải làm việc trong các trang trại, nhà máy, công trường,. . . và không được tự do lựa chọn công việc hay tài sản của mình.

Chế độ phong kiến

Giai đoạn chế độ phong kiến là giai đoạn thứ ba trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tại giai đoạn này, con người đã phát triển từ chiếm hữu nô lệ sang một cách sống mới - chế độ phong kiến.

Chế độ phong kiến là hệ thống xã hội có sự phân biệt rõ ràng giữa các tầng lớp, trong đó có tầng lớp quý tộc, tầng lớp nông dân và tầng lớp nô lệ. Quyền lực tập trung vào tay các quý tộc và họ có quyền chi phối, kiểm soát và khai thác những người dân khác.

Tại giai đoạn này, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và công nghiệp cũng bắt đầu xuất hiện. Các nền văn minh cổ đại đã phát triển mạnh mẽ và có sự tiến bộ về khoa học, văn hóa và nghệ thuật.

Chủ nghĩa tư bản

Giai đoạn chủ nghĩa tư bản là giai đoạn thứ tư trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tại giai đoạn này, con người đã phát triển từ chế độ phong kiến sang một cách sống mới - chủ nghĩa tư bản.

Chủ nghĩa tư bản là hệ thống xã hội có sự phân biệt rõ ràng giữa các tầng lớp, trong đó có tầng lớp tư sản, tầng lớp công nhân và tầng lớp nông dân. Quyền lực tập trung vào tay các tư sản và họ có quyền chi phối, kiểm soát và khai thác những người lao động.

Tại giai đoạn này, nền kinh tế chủ yếu là công nghiệp và thương mại, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp lớn như thép, than, dầu khí,. . . Các nền văn minh hiện đại đã xuất hiện và có sự tiến bộ về khoa học, công nghệ và nghệ thuật.

Chủ nghĩa xã hội

Giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tại giai đoạn này, con người đã phát triển từ chủ nghĩa tư bản sang một cách sống mới - chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Chủ nghĩa xã hội là hệ thống xã hội không có sự phân biệt giai cấp, mọi người được coi là bình đẳng và có quyền sở hữu chung các nguồn tài nguyên. Chủ nghĩa cộng sản là một bước tiến xa hơn của chủ nghĩa xã hội, trong đó nhà nước và các phương tiện sản xuất được quản lý và điều hành bởi nhân dân.

Tại giai đoạn này, nền kinh tế chủ yếu là công nghiệp và thương mại, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp hiện đại. Các nền văn minh tiên tiến đã xuất hiện và có sự tiến bộ về khoa học, công nghệ và nghệ thuật.

Các đặc trưng của các giai đoạn phát triển của xã hội loài người

Mỗi giai đoạn phát triển của xã hội loài người đều có những đặc trưng riêng về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa,. . . thể hiện sự phát triển của loài người về mọi mặt.

Giai đoạn Kinh tế Xã hội Chính trị Văn hóa
Công xã nguyên thủy Săn bắt, hái lượm Tổ chức theo bộ tộc Không có quyền sở hữu cá nhân Nghệ thuật đơn giản
Chiếm hữu nô lệ Sản xuất nông nghiệp Phân biệt giàu nghèo rõ ràng Quyền sở hữu cá nhân Nghệ thuật cổ đại
Chế độ phong kiến Sản xuất nông nghiệp và công nghiệp Phân biệt tầng lớp rõ ràng Quyền lực tập trung vào tay quý tộc Nghệ thuật cổ điển
Chủ nghĩa tư bản Sản xuất công nghiệp và thương mại Phân biệt giai cấp rõ ràng Quyền lực tập trung vào tay tư sản Nghệ thuật hiện đại
Chủ nghĩa xã hội Sản xuất công nghiệp và thương mại Bình đẳng giữa các tầng lớp Quyền lực thuộc về nhân dân Nghệ thuật tiên tiến

Sự chuyển biến giữa các giai đoạn phát triển của xã hội loài người

Sự chuyển biến giữa các giai đoạn phát triển của xã hội loài người là quá trình diễn ra liên tục và có tính chất phức tạp. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng sự chuyển biến này thường được thúc đẩy bởi những yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị.

Trong quá trình chuyển biến từ công xã nguyên thủy sang chiếm hữu nô lệ, con người đã phát triển khả năng sản xuất và thuần phục các loài động vật để sử dụng làm lao động. Điều này đã tạo điều kiện cho sự hình thành của các nền văn minh cổ đại và sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng.

Từ chiếm hữu nô lệ sang chế độ phong kiến, con người đã phát triển khả năng sản xuất và thuần phục các loài động vật để sử dụng làm lao động. Điều này đã tạo điều kiện cho sự hình thành của các nền văn minh cổ đại và sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng.

Từ chế độ phong kiến sang chủ nghĩa tư bản, con người đã tiến bộ vượt bậc trong khoa học và công nghệ, tạo ra những cuộc cách mạng công nghiệp và thương mại. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các nền văn minh hiện đại và sự phân biệt giai cấp rõ ràng.

Cuối cùng, từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, con người đã tiến bộ vượt bậc trong việc hiểu biết về xã hội và tổ chức lại cách thức sản xuất. Sự bình đẳng giữa các tầng lớp và quyền lực thuộc về nhân dân đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các nền văn minh tiên tiến và sự tiến bộ về khoa học, công nghệ và nghệ thuật.

Ý nghĩa nghiên cứu

Việc nghiên cứu các giai đoạn phát triển của xã hội loài người có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của con người và xã hội. Nó giúp chúng ta nhận thức được những bước tiến lớn trong lịch sử và những yếu tố đã thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Nghiên cứu các giai đoạn phát triển của xã hội cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những vấn đề xã hội hiện tại và tương lai. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra những giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề này và đưa xã hội tiến bộ hơn.

Ngoài ra, việc nghiên cứu các giai đoạn phát triển của xã hội còn giúp chúng ta nhận thức được vai trò của mỗi cá nhân trong xã hội và trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển của xã hội.

Kết luận

Từ công xã nguyên thủy đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, con người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trong lịch sử. Mỗi giai đoạn đều có những đặc trưng riêng và ảnh hưởng đến sự tiến bộ của xã hội. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về 5 giai đoạn phát triển của xã hội loài người và hẹn gặp lại 

TrendingTrang chủ