Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 09, 2024
Last Updated

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản trong năm 1929 đã góp phần đưa phong trào cách mạng Việt Nam tiến lên tầm cao mới. Dựa theo chương trình lịch sử lớp 9, chúng ta sẽ học về ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929


Cuối năm 1928 - đầu năm 1929, phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có một đảng cộng sản để lãnh đạo.

Cuối tháng 3 - 1929: Lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) gồm 7 người, trong đó có Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Cảnh.

Tháng 5 - 1929: Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không chấp nhận kiến nghị thành lập đảng cộng sản, đoàn đại biểu Bắc Kì bỏ Đại hội về nước, kêu gọi nhân dân ủng hộ chủ trương thành lập đảng cộng sản.

Ngày 17-6-1929: Đại hội các tổ chức cơ sở cộng sản ở miền Bắc quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ của đảng, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

Tháng 8 - 1929: Các hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và ở Nam Ki quyết định lập An Nam Cộng sản đảng.

Tháng 9 - 1929: Các đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt, từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tách ra để thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn."

Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

Một số thành viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Bắc Kì đã tự nguyện thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại Việt Nam với những lý do sau đây.

Vào cuối năm 1928 và đầu năm 1929, phong trào dân tộc và dân chủ trong nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản. Trước tình hình này, việc thành lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào cách mạng là cần thiết.

Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở nước ngoài, không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của phong trào cách mạng trong nước.

Đại hội toàn quốc lần đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào tháng 5 năm 1929 đã không chấp nhận đề xuất thành lập đảng cộng sản. Nhận thức được sự cần thiết của việc thành lập một đảng cộng sản trong nước để tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng, một số thành viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Bắc Kì đã tự tổ chức cuộc họp tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội để lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại Việt Nam với 7 thành viên, trong đó có Ngô Gia Tự và Nguyễn Đức Cảnh.

Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

Trong thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản đã liên tiếp ra đời tại Việt Nam nhằm đáp ứng sự phát triển của phong trào cách mạng vô sản trong nước.

Điều này là do yêu cầu cần thiết để có một đảng cộng sản lãnh đạo phong trào.

Vì quan điểm khác nhau về việc thành lập đảng cộng sản, đã có sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản liên tiếp, bao gồm Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Các tổ chức cộng sản này đều hướng đến mục tiêu chung là đấu tranh chống lại đế quốc và phong kiến, đòi hỏi độc lập và tự do cho dân tộc. Họ dựa vào sức mạnh của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các lực lượng cách mạng khác

Vào năm 1929, ba tổ chức cộng sản đã ra đời, gây tiếng vang lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam. Sau này, ba tổ chức đã hợp nhất lại thành một và tạo nên Đảng Cộng sản Việt Nam.Mong rằng các bạn đã hiểu bài ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929 , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Việt Nam Quốc Dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ