Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 09, 2024
Last Updated

Thời kỳ Đại suy thoái đã gây ra những hậu quả tàn khốc tại Việt Nam, từ suy thoái kinh tế, thất nghiệp hàng loạt đến bất ổn xã hội và chính trị. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Việt nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)


Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) lan từ các nước tư bản sang Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề. Nông nghiệp và công nghiệp đều suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

Công nhân thất nghiệp, người đi làm thì tiền lương giảm. Nông dân bị bần cùng hóa và phá sản, đất đai rơi vào tay địa chủ Pháp - Việt.

Tiểu tư sản thành thị điêu đứng, công nhân thủ công bị thất nghiệp, nhà buôn nhỏ đóng cửa, viên chức bị sa thải. Tư sản dân tộc cũng bị ảnh hưởng, nhiều số phải đóng cửa tiệm.

Sưu thuế tăng, hạn hán, bão lụt liên tiếp xảy ra. Thực dân Pháp đẩy mạnh chính sách khủng bố trắng, đàn áp phong trào cách mạng. Tinh thần cách mạng của nhân dân ta càng lên cao.

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 1929 đến 1933 đã có ảnh hưởng sâu sắc tới Việt Nam, gây ra những tác động tiêu cực như sau: 

Tác động đến nền kinh tế: 

  • Cả nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy yếu. 
  • Hoạt động xuất nhập khẩu bị gián đoạn. 
  • Hàng hóa trở nên khan hiếm và giá cả tăng cao. 
  • Thực dân Pháp rút vốn đầu tư khỏi Đông Dương đã làm cho sản xuất ở Việt Nam bị đình trệ, dẫn đến việc ruộng đất bị bỏ hoang. 

Tác động đến tình hình xã hội: 

  • Sự suy yếu của công nghiệp đã khiến cho nhiều người thất nghiệp. 
  • Nông dân bị đẩy vào cảnh nghèo đói. Tư sản sập tiệm, phá sản. 
  • Thực dân tăng cường việc bóc lột nhân dân, thu thuế cao, cướp bóc và áp bức, gây ra sự kiệt quệ trong nền kinh tế.
  • Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng. Tinh thần cách mạng trong dân chúng lên cao.

Tóm lại, Việt Nam đã trải qua thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) với nhiều hậu quả nặng nề.Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việt nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ