Việt Nam Quốc Dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) - Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 09, 2024
Last Updated

Việt Nam Quốc Dân Đảng là một tổ chức chính trị cách mạng Việt Nam nổi tiếng với cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học Việt Nam Quốc Dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Việt Nam Quốc Dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)


Việt Nam Quốc dân đảng thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1927 do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài và Phó Đức Chính sáng lập. Mục đích của đảng là đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

Đảng viên gồm sinh viên, học sinh, công chức, tư sắn lớp dưới, người làm nghề tự do và cả một số nông dân khá giả, thân hào, địa chủ ở nông thôn, binh lính, sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.

Ngày 9 tháng 2 năm 1929, ở Hà Nội xảy ra vụ giết Ba-danh - trơ mộ cho các đồn điền cao su. Thực dân Pháp liền tổ chức nhiều cuộc vây ráp lớn. Số đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng bị bắt có tới gần 1000 người, nhiều cơ sở ở các nơi bị phá vỡ, hầu hết cán bộ từ trung ương đến địa phương đều sa lưới giặc.

Khỏi nghĩa Yên Bái nổ ra đêm 9 tháng 2 năm 1930 ở Yên Bái, Phú Thọ, sau đó là ở Hải Dương, Thái Bình; riêng ở Hà Nội, đã tổ chức ném bom vào Sở Mật thám, Sở Cảnh sát...

Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng vì nhiều nguyên nhân. Về khách quan, đế quốc Pháp lúc ấy còn mạnh, đủ sức đàn áp một cuộc đấu tranh vừa đơn độc, vừa non kém như khởi nghĩa Yên Bái. Về chủ quan, Việt Nam Quốc dân đảng vừa non yếu lại không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo.

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

Cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã thất bại nhanh chóng do những nguyên nhân sau đây:

  • Thực dân Pháp vẫn còn rất mạnh, có khả năng đàn áp một cuộc đấu tranh vũ trang đơn độc và non kém như cuộc nổi dậy Yên Bái.
  • Quốc dân Đảng còn non yếu về tổ chức, lãnh đạo, chính sách và chiến lược.
  • Cuộc nổi dậy xảy ra chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn bị động và thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị nổi dậy. Cuộc nổi dậy không được sự ủng hộ và tham gia rộng rãi của nhân dân, đặc biệt là nông dân.

Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) là minh chứng cho tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trước ách thống trị của thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng Việt Nam sau này, góp phần vào sự hình thành và phát triển của phong trào cộng sản ở Việt Nam. Mong rằng các bạn đã hiểu bài việt nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa yên bái (1930), đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Tân Việt Cách mạng Đảng (7 - 1928)

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ