Lực lượng cách mạng được phục hồi - Bài học và trả lời câu hỏi Sử 9

Nguyễn Minh Khánh
tháng 2 10, 2024
Last Updated

Sau nhiều năm bị thực dân Pháp đàn áp, phong trào cách mạng tưởng chừng như đã bị dập tắt. Lực lượng cách mạng Việt Nam được phục hồi năm 1931 là một cột mốc quan trọng trong lịch sử cận đại Việt Nam. Theo bài học trong SGK lớp 9, chúng ta sẽ cùng nhau học lực lượng cách mạng được phục hồi qua bài viết sau đây.

Tóm tắt nội dung bài giảng

Lực lượng cách mạng được phục hồi


Từ năm 1931, bắt đầu thời kì khó khăn của cách mạng Việt Nam: Thực dân Pháp và phong kiến tay sai khủng bố tàn bạo. Nhiều chiến sĩ cộng sản, người yêu nước bị bắt, giết hoặc tù đày. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương và địa phương lần lượt bị phá vỡ.

Hoạt động của Đảng trong nhà tù và bên ngoài: Đảng viên cộng sản và người yêu nước trong nhà tù đấu tranh bảo vệ lập trường, biến nhà tù thành trường học cách mạng. Số đảng viên còn lại bên ngoài gây dựng lại tổ chức cơ sở của Đảng và quần chúng. Đảng viên cộng sản tranh thủ đấu tranh hợp pháp, ra tranh cử vào hội đồng thành phố, tuyên truyền cổ động quần chúng theo khẩu hiệu của Đảng.

Khôi phục tổ chức Đảng và phong trào: Từ cuối năm 1934 đến đầu năm 1935, hệ thống tổ chức Đảng trong nước được khôi phục. Các xứ uỷ Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì và các tổ chức đoàn thể khác được tái lập. Phong trào dần dần được phục hồi. Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp vào tháng 3 - 1935 tại Ma Cao (Trung Quốc), chuẩn bị cho cao trào cách mạng mới."

Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã có thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù?

Trước chính sách khủng bố tàn bạo của thực dân Pháp, các đảng viên cộng sản trong nhà tù đã thể hiện thái độ kiên cường và bất khuất. Họ đã nêu cao khí phách, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường và quan điểm cách mạng của Đảng. Trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, họ đã biến nhà tù thành “trường học cách mạng”. Ở đó, các chiến sĩ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh sau này.

Họ cũng đã tìm cách liên hệ với cơ sở Đảng ở bên ngoài, để tiếp tục gây dựng lại các tổ chức cơ sở của Đảng và quần chúng. Như vậy, dù phải đối mặt với sự đàn áp và khủng bố của kẻ thù, tinh thần của các đảng viên cộng sản không chỉ không bị suy giảm, mà còn được thắp sáng mạnh mẽ hơn. Họ đã chứng minh rằng, dù thế nào đi nữa, ý chí cách mạng của nhân dân ta không thể bị dập tắt

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?

Phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1930 đến 1935 đã trải qua nhiều biến động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào cách mạng đã phát triển mạnh mẽ, đạt đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tuy nhiên, từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam đã bước vào thời kỳ rất khó khăn. Thực dân Pháp và các tay sai phong kiến đã áp dụng chính sách khủng bố tàn bạo. Nhưng trong nhà tù, các đảng viên cộng sản và những người yêu nước vẫn giữ vững tinh thần kiên cường, không khuất phục, và kiên trì đấu tranh để bảo vệ lập trường và quan điểm cách mạng của Đảng.

Vào cuối năm 1934 và đầu năm 1935, hệ thống tổ chức Đảng trong nước đã được khôi phục. Các xứ uỷ ở Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì đã được tái lập. Các đoàn thể như Công hội, Nông hội và các tổ chức khác của các lực lượng xã hội cũng được tái thiết lập. Khắp nơi trong nước, phong trào cách mạng đã dần dần phục hồi. Vào tháng 3 năm 1935, Đại hội lần đầu tiên của Đảng đã được tổ chức tại Ma Cao, Trung Quốc, chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới¹. Đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam.

Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau một thời kỳ tạm lắng?

Để khôi phục và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng sau những khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo.

Đầu năm 1934, theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Ban Chấp hành Trung ương đã được tái lập. Đồng thời, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương cũng được thành lập để đảm nhận vai trò lãnh đạo và chỉ đạo phong trào trong nước.

Năm 1935, hệ thống tổ chức của Đảng đã được phục hồi, bao gồm các xứ uỷ Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì. Đây là bước đi quan trọng để tăng cường sự tổ chức và lãnh đạo cho phong trào cách mạng.

Vào tháng 3 năm 1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã được tổ chức tại Ma Cao, Trung Quốc, chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cách mạng tại nước ta sau những thời kỳ khó khăn.

Tóm lại, việc phục hồi lực lượng cách mạng Việt Nam vào năm 1931 đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Mong rằng các bạn đã hiểu bài lực lượng cách mạng được phục hồi , đừng quên giúp chúng tôi chia sẻ bài học này nhé!

>> Xem lại bài học trước: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tài liệu tham khảo:

  • Sgk Lịch sử lớp 9, 02-2018/CXBIPH/356-932/GD

TrendingTrang chủ