Tóm tắt chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 - Diễn biến, kết quả, ý nghĩa

Nguyễn Minh Khánh
tháng 4 10, 2024
Last Updated

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là một sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947.

Tóm tắt chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

sơ đồ tư duy chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947
Sơ đồ tư duy chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947


Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, còn được gọi là Chiến dịch Léa theo tên gọi của người Pháp, là một chiến dịch quân sự lớn trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân Việt Nam. Tóm tắt nhanh những sự kiện chính của chiến dịch như sau:

  • 07/10/1947: Pháp tấn công Việt Bắc, chiếm một số địa điểm chiến lược.
  • 09/10/1947: Việt Minh bắn rơi máy bay Pháp, thu được kế hoạch tác chiến.
  • 15/10/1947: Đảng chỉ thị phá tan cuộc tấn công mùa đông của Pháp.
  • Quân Việt Minh chiến đấu anh dũng trên các mặt trận, đánh lui địch.
  • Cuối tháng 11/1947: Pháp phải rút khỏi nhiều khu vực tại Việt Bắc như Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã.
  • Việt Minh phục kích ở đèo Bông Lau, đèo Hữu Lũng, chặn đánh địch ở Đoan Hùng, Khe Lau.
  • Ngày 19/12/1947: Một phần quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.
  • Việt Minh phối hợp với quân dân Hà Nội để kiểm soát lực lượng Pháp không cho chúng tập trung vào các chiến trường chính.

Như vậy, trải qua 75 ngày đêm chiến đấu từ ngày 7/10 đến ngày 19/12/1947, chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 kết thúc thắng lợi về phía Việt Minh.

Hoàn cảnh chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

Sau khi Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 bị Pháp xé bỏ, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam bước vào một giai đoạn mới. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, nơi đặt Bộ chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến, trở thành mục tiêu ưu tiên của Pháp.

Tháng 3 năm 1947, Cao ủy Pháp Bôlae tại Đông Dương đã lên kế hoạch tiến công Việt Bắc. Mục tiêu chính của kế hoạch này là tiêu diệt cơ quan lãnh đạo của phong trào kháng chiến và quân chủ lực của ta. Từ đó, Pháp sẽ cắt đứt các đường liên lạc quốc tế của Việt Minh, nhanh chóng đạt được chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, thành lập chính phủ bù nhìn và kết thúc chiến tranh.

Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

Về phía Pháp, vào ngày 07/10/1947, họ đã huy động 12.000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương để tiến công Việt Bắc. Dưới sự chỉ huy của Sôvanhắc, Quân Pháp đã chiếm Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947
Lược đồ chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947


Binh đoàn bộ binh Bôphơrê đã di chuyển từ Lạng Sơn theo đường số 4 lên Cao Bằng, sau đó vòng xuống Bắc Cạn theo đường số 3, bao vây phía đông và bắc Việt Bắc. Ngày 09/10/1947, quân bộ và lính thủy đánh bộ Pháp từ Hà Nội đã tiến lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, đánh Đài Thị, bao vây phía tây Việt Bắc.

Về phía Việt Minh, trong bức thư gửi ngày 8/10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi tất cả bộ đội, dân quân du kích và toàn thể nhân dân Việt Nam hãy đoàn kết và ra sức tiêu diệt địch.

Ngày 9/10/1947, khẩu đội pháo 12,7 mm của Đại đội 675, Trung đoàn 74 tại Cao Bằng bắn rơi máy bay Ju5 chở 12 sĩ quan tham mưu, trong đó có Đại tá Lămbe Lambert. Từ đó, Việt Minh thu được bản kế hoạch tác chiến của quân Pháp.

Vào ngày 15/10/1947, Đảng chỉ thị "Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp" . Trên các mặt trận, quân dân Việt Minh đã chiến đấu anh dũng, đẩy lui địch. Quân ta chủ động bao vây, tiến công địch buộc Pháp phải rút khỏi nhiều khu vực như Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã vào cuối tháng 11/1947.

Trên mặt trận hướng Đông, đường số 4, Việt Minh đã phục kích ở đèo Bông Lau vào ngày 30/10/1947, biến đường số 4 thành "con đường chết", thu nhiều vũ khí và quân trang của địch. Mặt trận hướng Tây, sông Lô, Việt Minh đã chặn đánh địch ở Đoan Hùng, Khe Lau, đánh chìm nhiều tàu chiến, canô địch.

Ngày 19/12/1947, một phần quân Pháp đã phải rút quân khỏi Việt Bắc. Ở các mặt trận khác, Việt Minh đã phối hợp với quân dân ở Hà Nội để kiểm soát không cho địch tập trung binh lực vào các chiến trường chính.

Kết quả và ý nghĩa

Kết quả của Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là quân Pháp đã phải chịu thiệt hại nặng nề, không thể đạt được mục tiêu tiến công và chiếm đóng căn cứ địa cách mạng Việt Bắc. Trong khi đó, quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, bảo vệ thành công căn cứ địa cách mạng.

Quân dân ta tiêu diệt hơn 7200 quân địch, bắn rơi 18 máy bay, chìm 16 tàu chiến và phá hủy 38 canô, phá hủy 255 xe các loại. Chúng ta thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự.

Ngoài ra, chiến dịch này đã làm thất bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta trưởng thành. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 là bước phát triển quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam về chiến thuật và tổ chức lực lượng. Chiến dịch này đã giúp Việt Minh tích lũy kinh nghiệm quý báu về du kích, vận động chiến và tác chiến "đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung" trong môi trường rừng núi.

Cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển sang giai đoạn mới khi Pháp buộc phải chuyển từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh lâu dài" với ta. Họ thực hiện chính sách "Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". Điều này đã thúc đẩy sự đoàn kết nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến lâu dài mà Đảng đã đề ra.

Kết luận

Trong bối cảnh khó khăn, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự kiên cường, dũng cảm của quân và dân Việt Nam, Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 đã thành công trong việc bảo vệ căn cứ địa cách mạng Việt Bắc và ngăn chặn âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Chiến dịch này không chỉ là một trang sử vẻ vang của quân và dân Việt Nam trong cuộc chiến chống Pháp, mà còn là minh chứng về sự đoàn kết, quyết tâm và hy sinh cao cả của toàn bộ dân tộc.

TrendingTrang chủ