Thực dân pháp đánh chiếm bắc kì lần thứ hai như thế nào?

Nguyễn Minh Khánh
tháng 8 05, 2023
Last Updated

 Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? Đó là một câu hỏi mà nhiều người đã từng quan tâm và tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Trước khi đi vào chi tiết về sự kiện này, hãy cùng tìm hiểu một chút về bối cảnh lịch sử trước đó.

Bối cảnh lịch sử trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai

thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào


Trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai, Việt Nam đã trải qua nhiều biến cố lịch sử quan trọng. Sự trỗi dậy của phong trào yêu nước đã lan tỏa khắp cả nước, những người Việt Nam đã tự tổ chức các  đấu tranh và kháng chiến chống lại thực dân Pháp.

Tuy nhiên, trong triều đình nhà Nguyễn cũng xuất hiện những tranh chấp giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa. Sự ảnh hưởng của thực dân Pháp ở Việt Nam ngày càng lớn. Trong khi đó, quyền lực của triều đình nhà Nguyễn ngày càng suy yếu sau hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng với Pháp.

Với tình hình này, Pháp đã tận dụng và tạo cơ hội để mở rộng thế lực của mình tại Việt Nam.

Kế hoạch và nguyên nhân

Để đánh chiếm Bắc Kì, Pháp đã đặt ra kế hoạch tăng cường quân sự. Sau đó, Pháp lấy cớ triều đình nhà Nguyễn vi phạm hòa ước Pa-tơ-nốt năm 1884, vẫn tiếp tục giao thiệp với chính quyền nhà Thanh Trung Quốc. Viện vào cớ đó, Pháp kéo quân ra Bắc Kì.

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Cuộc tấn công lần thứ hai của Pháp vào Bắc Kì đã diễn ra với sự tham gia của lực lượng quân đội mạnh mẽ với trang bị vượt trội so với quân đội nhà Nguyễn.

Ngày 3 tháng 4 năm1882, quân đội Pháp do viên đại tá Ri-vi-e chỉ huy đã bất ngờ tấn công thành phố Hà Nội. Quân đội và nhân dân Hà Nội đã cố gắng chống trả.

Tiếp theo đó, vào ngày 25 tháng 4 năm 1882, Ri-vi-e đã gửi một lá thư cuối cùng đến Tổng đốc Hà Nội là Hoàng Diệu yêu cầu nộp khí giới và đầu hàng mà không có điều kiện.

Quân đội Pháp đã nhanh chóng mở cuộc tấn công mà không chờ thư phản hồi. Dù quân ta đã dũng cảm chống trả nhưng vẫn thất bại. Tổng đốc Hoàng Diệu tự tử bằng cách treo cổ.

Sau đó, quân đội Pháp tiếp tục mở rộng lãnh thổ bằng việc chiếm đóng Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh khác thuộc vùng đồng bằng Bắc Kì.

Những hậu quả cuộc tấn công lần thứ hai của Pháp vào Bắc Kì

Cuộc tấn công lần thứ hai của Pháp vào Bắc Kì đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Sự thay đổi về chính trị, kinh tế và xã hội đã ảnh hưởng lâu dài đến Việt Nam.

Chính trị Việt Nam đã rơi vào cảnh khủng hoảng, sự kiểm soát của Pháp trở nên ngày càng chặt chẽ. Kinh tế và xã hội cũng chịu nhiều tổn thương, dân chúng phải chịu đựng sự áp bức và bóc lột từ phía thực dân Pháp.

Kết luận

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về cuộc tấn công lần thứ hai của thực dân Pháp vào Bắc Kì. Cuộc tấn công này đã để lại những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài đến đất nước Việt Nam. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu được thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào.

TrendingTrang chủ