Ngụ Binh Ư Nông là gì? Lịch sử phát triển thời Lý, Trần, Lê

Nguyễn Minh Khánh
tháng 1 02, 2024
Last Updated

 Ngụ binh ư nông là một chính sách quân sự đặc sắc của Việt Nam thời phong kiến. Chính sách này được áp dụng từ thời Lý, Trần và phát triển mạnh mẽ nhất dưới thời Lê sơ. Cùng tìm hiểu ngụ binh ư nông là gì?

Khái niệm về ngụ binh ư nông là gì?

ngụ binh ư nông


Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, khái niệm ngụ binh ư nông có nguồn gốc từ thời nhà Hán ở Trung Quốc. Trong tiếng Trung, ngụ binh ư nông được gọi là "nongbing" (农兵), bao gồm hai chữ "nông" (nông nghiệp) và "bing" (binh lính). Đây là một chiến lược để binh lính tham gia sản xuất nông nghiệp, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, chính sách này chỉ được áp dụng thực sự hiệu quả ở Việt Nam dưới thời Lý, Trần rồi phát triển mạnh mẽ dưới thời Lê sơ. Theo nghĩa tiếng Việt là ngụ binh ư nông là gửi quân vào nông nghiệp, cho binh lính lao động, sản xuất tại địa phương trong một khoảng thời gian xác định. 

Lịch sử phát triển

Thời Lý, Trần

Ngụ binh ư nông có nguồn gốc từ thời nhà Hán ở Trung Quốc, nhưng chỉ được áp dụng thực sự hiệu quả ở Việt Nam dưới thời Lý, Trần. Thời Lý, vua Lý Thái Tổ đã ban hành chính sách ngụ binh ư nông để ổn định đất nước sau khi giành lại độc lập.

Theo chính sách này, mỗi xã được chia thành 10 giáp, mỗi giáp 10 người. Trong số đó, 1 người được miễn sưu thuế, được giao cho một mẫu ruộng để canh tác, còn lại 9 người được chia thành 3 đội: đội quân, đội nông và đội thợ. Đội quân được huấn luyện quân sự, đội nông đảm nhận việc sản xuất nông nghiệp, đội thợ đảm nhận việc xây dựng, sửa chữa công trình.

Thời Trần, chính sách ngụ binh ư nông tiếp tục được duy trì và phát triển. Vua Trần Thái Tông đã ban hành chính sách ngụ binh ư nông, ư thủy (gửi binh ở nông, ở thủy) để xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Thời Lê sơ

Thời Lê sơ là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của ngụ binh ư nông. Chính sách này được áp dụng một cách toàn diện và triệt để, góp phần tạo nên sức mạnh của quân đội Việt Nam thời đó.

Vào thời Lê sơ, chính sách ngụ binh ư nông được đưa vào hoạt động theo cách thức mới. Theo đó, mỗi xã được chia thành 3 đội: đội quân, đội nông và đội thợ. Đội quân có nhiệm vụ bảo vệ địa phương, đội nông đảm nhận việc sản xuất nông nghiệp, đội thợ đảm nhận việc xây dựng và sửa chữa công trình.

Ngoài ra, trong thời Lê sơ, chính sách ngụ binh ư nông còn được áp dụng trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống đê điều. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Thời Lê trung hưng, chính sách ngụ binh ư nông được áp dụng để tăng cường lực lượng quân đội và bảo vệ đất nước. Ngoài việc gửi binh vào nông nghiệp, những người không thể tham gia quân sự cũng được gửi vào làm công tác xây dựng và bảo vệ hệ thống đê điều.

Những bài học từ lịch sử ngụ binh ư nông

Từ lịch sử phát triển của ngụ binh ư nông, ta có thể rút ra những bài học quý giá cho đất nước và con người Việt Nam. Bài học lớn nhất từ lịch sử ngụ binh ư nông là sự cần thiết của việc xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh bằng cách gửi binh xây dựng nông nghiệp như là nền tảng cho sức mạnh quốc gia. Một nền nông nghiệp vững mạnh sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm dồi dào cho đất nước vừa đảm bảo duy trì sức mạnh an ninh quốc phòng. Điều này sẽ giúp đất nước có thể tự cung tự cấp, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp bên ngoài, tăng khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công của kẻ thù.

Ngày nay, quân đội nhân dân Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy kế sách ngụ binh ư nông mà cha ông đã để lại.

Vai trò và tác dụng

Chính sách ngụ binh ư nông đã có những tác dụng tích cực trong đời sống xã hội của Việt Nam thời Lý, Trần.

Chính sách này đã giúp tăng cường lực lượng quân đội và bảo vệ đất nước. Nhờ vào việc gửi binh vào nông nghiệp, sản xuất nông sản được cải thiện, đảm bảo đủ lương thực cho quân đội và nhân dân. Ngoài ra, quân đội có thể duy trì quân số đông mà không lo lắng về vấn đề quân lương, tự cung, tự cấp.

Nhờ vào việc gửi binh vào nông nghiệp, sản xuất nông sản được cải thiện, đảm bảo đủ lương thực cho quân đội và nhân dân. Điều này góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân.

Kết luận

Từ lịch sử dân tộc, ta có thể thấy rõ vai trò và tác dụng của ngụ binh ư nông trong lịch sử phát triển của Việt Nam. Chính sách này đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đất nước, tăng cường sức mạnh quân đội và phát triển kinh tế. Những bài học từ lịch sử ngụ binh ư nông cũng là những bài học quý giá cho đất nước và con người Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước mai sau.

TrendingTrang chủ