Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - Sử 9 - CTST

Nguyễn Minh Khánh
tháng 1 30, 2024
Last Updated

 Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với bài giảng về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bài giảng này sẽ bám sát theo chương trình học SGK lịch sử địa lý lớp 9 Chân Trời Sáng Tạo.

Dựa vào tư liệu 8.11 và thông tin trong bài, hãy trình bày diễn biến chính của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945


Dựa vào tư liệu 8.11 và thông tin trong bài, chúng ta có thể trình bày diễn biến tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 như sau:

Ngày 13 - 8 - 1945:

 • Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập.
 • Phát đi bản Quân lệnh số 1, hướng dẫn cách thức khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

Ngày 14 - 15 - 8 - 1945:

 • Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào.
 • Thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
 • Quyết định chính sách đối nội và đối ngoại sau khi giành được chính quyền.

Ngày 16 đến 17 - 8 - 1945:

 • Đại hội Quốc dân triệu tập ở Tân Trào.
 • Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa.
 • Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.
 • Cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Ngày 19 - 8 - 1945:

 • Giành chính quyền ở Hà Nội.

Ngày 23 - 8 - 1945:

 • Giành chính quyền ở Huế.

Ngày 25 - 8 - 1945:

 • Giành chính quyền ở Sài Gòn.

Ngày 28 - 8 - 1945:

 • Đồng Nai Thượng và Hà Tiên giành chính quyền.

Ngày 2 - 9 - 1945:

 • Tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Em có đồng ý với quan điểm cho rằng: Khu giải phóng với “thủ đô” Tân Trào đóng vai trò là “bàn đạp” cho thế trận tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945? Tại sao?

Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng Khu giải phóng với "thủ đô" Tân Trào đã đóng vai trò quan trọng là "bàn đạp" cho thế trận tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Dưới đây là lý do:

Tân Trào nằm ở vùng cao nguyên Đông Bắc, có vị trí chiến lược quan trọng, gần với biên giới Trung Quốc và là một khu vực quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động cách mạng.

Khu giải phóng Tân Trào đã được sử dụng làm căn cứ để tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tham gia vào cách mạng và tham gia vào quân đội giải phóng. Tân Trào trở thành trung tâm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Minh. Tại đây, các cuộc hội nghị và đại hội quan trọng đã được tổ chức để đưa ra các quyết định và kế hoạch cụ thể cho Tổng khởi nghĩa. Ngoài ra, Tân Trào cũng là nơi đào tạo đào tạo, tổ chức quân đội giải phóng, kêu gọi nhân dân tham gia vào cách mạng.

>>Xem bài học trước đó: Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

Như vậy, Holaai.org vừa gửi đến các em bài học Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúc các em học tốt và hẹn gặp trong những bài học tiếp theo.

Tài liệu tham khảo:

 • Sách giáo khoa Lịch sử Địa Lý lớp 9 Chân Trời Sáng Tạo.

TrendingTrang chủ